http://foretagare.sl.se

SL:s sortiment

Tillbaka till produktöversikten

Gruppbiljett skola Termin VT 2018

Pris:
940,00 kr inkl. moms
Kortet är avsett för gruppresor med grundskoleelever, fritidshemsbarn och grundsärskoleelever. 
Kortet gäller för 2-15 personer inklusive 1-2 ledare och minst 1 elev.
Kortet ska vara försett med skolans eller fritidshemmets stämpel och behörig funktionärs namnteckning.
Kortet gäller för resor i Stockholms län samt till Gnesta och Bålsta.
Kortet gäller 2018-01-02 – 2018-06-15 helgfri måndag - fredag kl 04.30-19.00. Sista delresan påbörjas senast 19.00. 
Kortet ska uppvisas för och på begäran överlämnas till biljettförsäljare och kontrollpersonal. 
Observera att det är ingen förlustgaranti på kortet. 

Frågor?

Har du frågor om vårt sortiment eller om biljettbeställningar, ring eller mejla oss:

08-686 1575

Företag:
foretag@sl.se

Skola:
skolkort@sl.se

Återförsäljare:
af@sl.se