http://foretagare.sl.se

SL:s sortiment

Tillbaka till produktöversikten

Gruppbiljett Skola Dag 2018

Pris:
155,00 kr inkl. moms
Biljetten är avsedd för gruppresor med grundskoleelever, fritidshemsbarn och grundsärskoleelever. 
Biljetten gäller för 2-15 personer inklusive 1-2 ledare och minst 1 elev.
Biljetten ska vara försedd med resdagens datum ifyllt med kulspetspenna, skolans eller fritidshemmets stämpel och behörig funktionärs namnteckning.
Biljetten gäller för resa på SL:s hela linjenät utom på linjer med specialtaxa.
Biljetten gäller för resa angivet år fram till 19.00 den dag (helgfri måndag-fredag) som är angiven på biljettens framsida. Sista delresan ska påbörjas senast klockan 19.00.
Biljetten gäller resor på Djurgårdsfärjan och Sjövägen.
Biljetten ska uppvisas för och på begäran överlämnas till biljettförsäljare och kontrollpersonal. 
Observera att det är ingen förlustgaranti på kortet.

Frågor?

Har du frågor om vårt sortiment eller om biljettbeställningar, ring eller mejla oss:

08-686 1575

Företag:
foretag@sl.se

Skola:
skolkort@sl.se

Återförsäljare:
af@sl.se