http://foretagare.sl.se

SL:s sortiment

Tillbaka till produktöversikten

Årsbiljett ftg pensionär, ungdom, student

Pris:
6 060,00 kr inkl. moms

Biljetten gäller för 365 dagar i följd. Den är vilande och startar när du använder den första gången.
OBS! Du måste starta biljetten inom 60 dagar

Frågor?

Har du frågor om vårt sortiment eller om biljettbeställningar, ring eller mejla oss:

08-686 1575

Företag:
foretag@sl.se

Skola:
skolkort@sl.se

Återförsäljare:
af@sl.se