http://foretagare.sl.se

SL:s sortiment

Tillbaka till produktöversikten

7 dagar ftg pensionär, ungdom, student

Pris:
240,00 kr inkl. moms

Biljetten gäller för 7 dagar i följd. Den är vilande och startar när du använder den första gången.Den är opersonlig, den kan användas av olika personer under giltighetstiden, men bara av en person åt gången. Observera! Ni måste använda biljetten inom 60 dagar efter det försvinner möjligheten att ladda ner den.

Frågor?

Har du frågor om vårt sortiment eller om biljettbeställningar, ring eller mejla oss:

08-686 1575

Företag:
foretag@sl.se

Skola:
skolkort@sl.se

Återförsäljare:
af@sl.se